Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

Kontrola Jakości

Wyroby produkowane przez naszą firmę posiadają odpowiednie certyfikaty oraz dopuszczenia do obrotu wydane międzyinnymi przez :

-Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT w Warszawie

-Zakłady Badań i Atestacji ZETOM w Katowicach.

-Urząd Wyrobów Medycznych w Warszawie

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i profesjonalnym oprzyrządowaniem kontrolno-pomiarowym co zapewnia naszym odbiorcom pewność, że produkowane przez nas wyroby są wyłącznie najwyższej jakości.