Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

O Firmie

Historia Firmy

1982 r. – Firma powstała na początku lat osiemdziesiątych w czasie trwania stanu wojennego. Na rynku był ogólny brak towarów i surowców. W pierwszych latach istnienia firmy zajmowaliśmy się m­iedzy innymi produkcją węży do paliw, uszczelek, trókątów ostrzegawczych, rozruszników własnych do Syreny i Fiata 126p, kołpaków do Syreny, spinek tapicerskich i wielu innych akcesoriów. W roku 1982 firma zatrudniała czterech pracowników w zakładzie o powierzchni 50 metrów kwadratowych.

1990 r. - Na początku lat dziewiędziesiątych produkcje przeniesiono do nowo wybudowanego zakładu o powierzchni 300 metrów kwadratowych w którym rozpoczeliśmy między innymi produkcję linek holowniczych o różnym tonażu.

1995 r. - W drugiej połowie lat dziewiędziesiątych po zakupie obiektu warsztatowego w tej samej miejscowości zakład powiększył się o dalsze 250 metrów. Do końca lat dziewiędziesiątych pracowało około dwudziestu pięciu pracowników.

2000 r. – Na początku XXI wieku Firma zakupiła obiekt o powierzchni 800 m2 mieszczący się na terenie 15000 m2, co pozwoliło na zwiększenie aktualnej produkcji oraz o rozszerzenie o nowe wyroby takie jak: apteczki pierwszej pomocy różnego rodzaju. Obecnie nasza firma zatrudnia ponad trzydziestu pracowników pracujących w systemie trzy zmianowym. Powierzchnia hal magazynowych i produkcyjnych wynosi łącznie 1350 metrów kwadratowych na powierzchni 20 000 m2.

2005 r. – W połowie roku rozszerzyliśmy nasz asortyment o nowe wzory apteczek między innymi z materiału dzięki rozbudowie szwalni oraz parku maszynowego. W tym samym roku podpisaliśmy umowę handlową dzięki czemu zostaliśmy wyłacznym przedstawicielem na Polskę Niemieckiej Firmy produkującej środki opatrunkowe. Obecnie jesteśmy w trakcie wprowadzanie systemu zarządzania jakości- ISO

2007 r . - 28.maja Firma obchodziła 25 lecie działalności.

2008 r. - W październiku rozpoczeliśmy własną produkcję taśm polipropylenowych do linek holowniczych o uciągu 1500 kg.

2009 r. - We wrześniu firma została przekształcona w spółkę jawną. Nowa firma jest spólką rodzinną o niezmienej od 27 lat nazwie "Godmar"

2010 r. - W październiku rozpoczęliśmy własną produkcję lin polipropylenowych do linek holowniczych o wytrzymałości od 1500 do 4000 kg w oparciu o zakup nowoczesnej skręcarki , oraz poszerzyliśmy gamę o linki holownicze z zaczepem hakowym.

28-05-2012 r. 30 LECIE DZIAŁALNOŚCI

2014 r. - Rozpoczęcie produkcji przędzy polipropylenowej. Rozbudowa obiektu o kolejne 500m2 o część biurowo-magazynową

2015 r. - W kwietniu rozszerzyliśmy nasz asortyment o węże tłoczne do propanu-butanu. W maju uruchomiliśmy nową linię produkcyjną, na której rozpoczeliśmy produkcję linek celnych stalowych.

2016 r. - Zakup maszyn do produkcji lin rozciągliwych.

Na sezon zimowy rozpoczeliśmy produkcję Linek holowniczych rozciągliwych (elastycznych) z liny własnej produkcji. Zapewnia nam to europejską jakość a cenę porównywalną z chińskimi podróbkami.

2017 r. - Zakup nowej lini technologicznej do produkcji węży ogrodniczych.

Rozpoczęcie produkcji węży ogrodniczych jakości premium z kolorowymi paskami. 

28-05-2017 TO JUŻ 35 LAT DZIAŁALNOŚCI