Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

O Firmie

Historia Firmy

1982 r. – Firma powstała na początku lat osiemdziesiątych w czasie trwania stanu wojennego. Na rynku był ogólny brak towarów i surowców. W pierwszych latach istnienia firmy zajmowaliśmy się m­iedzy innymi produkcją węży do paliw, uszczelek, trókątów ostrzegawczych, rozruszników własnych do Syreny i Fiata 126p, kołpaków do Syreny, spinek tapicerskich i wielu innych akcesoriów. W roku 1982 firma zatrudniała czterech pracowników w zakładzie o powierzchni 50 metrów kwadratowych.

1990 r. - Na początku lat dziewiędziesiątych produkcje przeniesiono do nowo wybudowanego zakładu o powierzchni 300 metrów kwadratowych w którym rozpoczeliśmy między innymi produkcję linek holowniczych o różnym tonażu.

1995 r. - W drugiej połowie lat dziewiędziesiątych po zakupie obiektu warsztatowego w tej samej miejscowości zakład powiększył się o dalsze 250 metrów. Do końca lat dziewiędziesiątych pracowało około dwudziestu pięciu pracowników.

2000 r. – Na początku XXI wieku Firma zakupiła obiekt o powierzchni 800 m2 mieszczący się na terenie 15000 m2, co pozwoliło na zwiększenie aktualnej produkcji oraz o rozszerzenie o nowe wyroby takie jak: apteczki pierwszej pomocy różnego rodzaju. Obecnie nasza firma zatrudnia ponad trzydziestu pracowników pracujących w systemie trzy zmianowym. Powierzchnia hal magazynowych i produkcyjnych wynosi łącznie 1350 metrów kwadratowych na powierzchni 20 000 m2.

2005 r. – W połowie roku rozszerzyliśmy nasz asortyment o nowe wzory apteczek między innymi z materiału dzięki rozbudowie szwalni oraz parku maszynowego. W tym samym roku podpisaliśmy umowę handlową dzięki czemu zostaliśmy wyłacznym przedstawicielem na Polskę Niemieckiej Firmy produkującej środki opatrunkowe. Obecnie jesteśmy w trakcie wprowadzanie systemu zarządzania jakości- ISO

28.05.2007 r . - Obchody 25 lecia działalności.

10.2008 r. - Rozpoczęcie produkcji taśm polipropylenowych do linek holowniczych o uciągu 14500 kg.

09.2009 r. - Przekształcenie FIRMY w spółkę jawną. Nowa firma jest spólką rodzinną o niezmienej od 27 lat nazwie "Godmar"

10.2010 r. - Rozpoczęcie produkcji lin polipropylenowych do linek holowniczych o wytrzymałości od 1450 do 4000 kg w                        oparciu o zakup nowoczesnej skręcarki .

                  - Poszerzenie gamy wyrobów o linki holownicze z zaczepem hakowym.

28-05-2012 r. - Obchody 30 lecia działalności.

10.2014 r. - Rozpoczęcie produkcji przędzy polipropylenowej.

                    Rozbudowa obiektu o kolejne 500m2 o część biurowo-magazynową

04.2015 r. - Rozszerzenie asortymentu o węże tłoczne do propanu-butanu.

05.2015 r. - Uruchomienie produkcji linek celnych do naczep.

09.2016 r.  - Zakup maszyn do produkcji lin rozciągliwych.

                   - Uruchomienie produkcji Linek holowniczych rozciągliwych z liny własnej produkcji. Umożliwia nam to                                 sprzedaż w cenach porównywalną z chińskimi podróbkami ale z Europejską Jakością.

01.2017 r. - Zakup nowej lini technologicznej do produkcji węży ogrodniczych.

05.2017 r. - Rozpoczęcie produkcji węży ogrodniczych jakości premium z kolorowymi paskami.

28.05.2017 r. - Obchody 35 lecia działalności.