Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

LINKA ELASTYCZNA z HAKAMI DMC 3500 kg PRODUKT POLSKI

LINKI HOLOWNICZE Z HAKAMI
LINKA HOLOWNICZA ROZCIĄGLIWA
           (elastyczna) z HAKAMI
Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC)
           0d 2500 kg do 3500 kg

             PRODUKT POLSKI


Parametry linki są zgodne a nawet przewyższają
        wymogi najnowszej Polskiej Normy
                   WT/008/PIMOT/14

- kolor biało-czerwony
- długość od 1,5 m do ponad 4 metrów.