Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

TAŚMOWA o DMC do 1450 kg z hakami

LINKI HOLOWNICZE Z HAKAMI
Linka holownicza taśmowa z hakami
do pojazdów samochodowych o dopuszczalnej
masie całkowitej do 1450 kg

Według najnowszej normy WT/008/PIMOT/2014
z 2014 r.

-kolor żółty 
-długość 4 mb