Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

SZNUROWA o DMC od 2500 kg do 3500 kg z hakami

LINKI HOLOWNICZE Z HAKAMI
Linka holownicza z hakami do pojazdów samochodowych
o dopuszczalnej masie całkowitej od 2500 kg do 3500 kg.

- kolor czerwony
-spełnia najnowszą normę 2014 r.
wg WT/008/PIMOT/14