Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

TAŚMOWA o DMC od 1450 kg do 2500 kg z hakami

LINKI HOLOWNICZE Z HAKAMI
Linka holownicza taśmowa z hakami do pojazdów
samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej
od 1450 kg do 2500 kg.

-długość 4 mb
-kolor niebieski

spełnia najnowszą normę z 2014 r.
WT/008/PIMOT/14