Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

TAŚMOWA o DMC do 1450 kg z szeklami

LINKI HOLOWNICZE Z SZEKLAMI
Linka holownicza taśmowa z szeklami do pojazdów samochodowych
o dopuszczalnej masie całkowitej do 1450 kg

Spełnia najnowszą Normę WT/008/PIMOT/2014 z 2014 roku

-kolor żółty
-długość 4 mb.