Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

SZNUROWA o DMC do 1450kg z szeklami

LINKI HOLOWNICZE Z SZEKLAMI
Linka holownicza sznurowa z szeklami
do pojazdów samochodowych o dopuszczalnej
masie całkowitej  do 1450 kg.

Według najnowszej normy WT/008/PIMOT/2014 z 2014 r.

-kolor żółty
-długość 4 mb