Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

TAŚMOWA o DMC od 1450 kg do 2500 kg z szeklami

LINKI HOLOWNICZE Z SZEKLAMI
Linka holownicza taśmowa z szeklami
do pojazdów samochodowych o dopuszczalnej
masie całkowitej od 1450kg do 2500 kg

Według najnowszej normy
WT/008/PIMOT/2014 z 2014 r.

-kolor niebieski
-długość 4 mb.