Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

SZNUROWA o DMC do 4000 kg z szeklami

LINKI HOLOWNICZE Z SZEKLAMI
Linka holownicza sznurowa z szeklami do pojazdów
samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej
do 4000 kg

-kolor żółty lub biały
-długość 4 mb.