Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

TAŚMOWA o DMC od 2500 kg do 3500 kg z szeklami

LINKI HOLOWNICZE Z SZEKLAMI
Linka holownicza taśmowa z szeklami do pojazdów
samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej
od 2500 kg do 3500 kg

Według jajnowszej normy WT/008/PIMOT/2014
z 2014 r

-kolor czerwony
-długość 4 mb