Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gepard

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

Ustnik do sztucznego oddychania USTA-USTA

WYPOSAŻENIE APTECZEK

Ustnik służy do bezpiecznego udzielania pomocy metodą USTA-USTA. Dzięki zamontowanemu zaworowi zwrotnemu i foli ochronnej ratujący ma zminimalizowany kontakt z ratowanym.